Vest đen vải gấm cổ nhọn 2 nút đột chỉ

Mã: VE.111 Danh mục: ,