Vest xám 6 nút cổ nhọn viền chỉ

Mã: VE.065 Danh mục: ,