Vest xám xi măng cổ nhọn đột chỉ 2 nút

Mã: VE.113 Danh mục: ,